Hello Professionals’ unieke cultuurassessment

Uit onderzoek is gebleken dat sfeer, collegialiteit en een goede balans tussen privé en werk essentiële factoren zijn voor werkgeluk. Ook waardering en erkenning, uitdagende projecten, een acceptabele werkdruk en flexibele werktijden scoren hoog. Opvallend is dat zaken als salaris, baanzekerheid en doorgroeimogelijkheden beduidend lager scoren. Het is niet zo dat men salaris of baanzekerheid niet belangrijk vindt, maar het behoort niet tot de belangrijkste factoren als het gaat om werkgeluk.

Een tevreden werknemer = tevreden klant = tevreden werkgever

Uit onderzoek blijkt ook dat een werknemer werkgeluk ervaart in een cultuur waarin mensen op een respectvolle manier met elkaar omgaan, in een omgeving waar hij wordt uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen, werk doet wat ertoe doet en ook gezien wordt. Een medewerker die gelukkig is en die werkelijk op zijn plek zit, presteert beter en kan tot ontplooiing komen, is veel minder vaak ziek en zorgt voor een goede sfeer binnen het team. Een tevreden medewerker zorgt ervoor dat klanten tevreden zijn, met als gevolg dat ook de werkgever tevreden is. Win-win-win dus. 

Cultuur en gedrag bepalend voor succes

Cultuur en gedrag zijn bepalend voor het succes van een organisatie én het werkgeluk van de medewerkers. De vraag is alleen of de gewenste cultuur en de daadwerkelijke cultuur met elkaar overeenkomen. Veel misstanden in bedrijven, organisaties of op afdelingen ontstaan doordat de gewenste cultuur en de daadwerkelijke cultuur niet op elkaar zijn afgestemd. De andere kant is ook waar: de meest succesvolle bedrijven met duurzame arbeidsrelaties kenmerken zich door het feit dat de gewenste cultuur en de daadwerkelijke cultuur op elkaar aansluiten.  

Welke bedrijfsculturen zijn er te onderscheiden?

Als wij naar bedrijven kijken, dan kijken we naar de manier waarop er in het bedrijf gewerkt wordt; de bedrijfscultuur. Cameron en Quinn onderscheiden met hun model ‘concurrerende waarden’ vier bedrijfsculturen en beschrijven bij elke bedrijfscultuur de bijbehorende kenmerken en managementstijlen. Dit model geeft inzicht en laat zien hoe een bedrijf werkt en of een werknemer, met zijn of haar persoonlijke kenmerken en werkwaarden, bij een bedrijf past.

 • Adhoc cultuur: de focus ligt op nieuwe producten en/of diensten. De leidinggevende stimuleert de werknemer om creatief en proactief te zijn. De werknemer krijgt daarbij veel vrijheid en mag zelf het initiatief nemen. Ook durft de werknemer risico’s te nemen.
 • Hiërarchische cultuur: de focus ligt op regels en procedures. De managers en andere leidinggevenden coördineren, organiseren en sturen hun medewerkers aan. De werknemer weet wat er van hem verwacht wordt en krijgt veel sturing van bovenaf.
 • Marktcultuur: de focus ligt op het eindproduct en de concurrenten. De leidinggevende is veeleisend en legt de nadruk op resultaten en competitie. De werknemer is competitief ingesteld, doelgericht en prestatiegericht.
 • Familiecultuur: de focus ligt op de werknemers en de klanten. De leidinggevende zorgt voor zijn werknemers. De werknemer werkt nauw samen met zijn collega’s, in een hecht team. De werknemer is enorm klantgericht. De betrokkenheid van de werknemer is groot.

Cultuurassessment

Hello Professionals heeft een cultuurassessment ontwikkeld die zowel bij onze klanten, als bij onze IT-professionals wordt ingezet. Het doel van ons assessment is om de beste match tussen werknemers en werkgevers te maken, onder andere op basis van kwaliteiten, ontwikkelpunten, werkwaarden en werkomgeving. De werkcultuur dus. Door te kijken naar de bedrijfscultuur en deze af te stemmen op de werkwaarden en de gewenste werkomgeving van de IT-professional ontstaat er een duurzame arbeidsrelatie.

Werkwaarden

Werkwaarden kunnen worden ingezet om het beste uit de werknemer, maar ook uit het hele team, te halen. Het bepaalt of een IT-professional daadwerkelijk op zijn plek zit of niet. Enkele voorbeelden van werkwaarden zijn:

 • Denker – Doener – Dromer – Beslisser
 • 9 tot 5 baan – Flexibele werktijden
 • Zelfstandigheid – Aangestuurd worden
 • Gestandaardiseerd werk – Afwisselend werk
 • Teamverband –  Individueel
 • Rustige werkomgeving – Drukke werkomgeving

Waar de ene werknemer veel waarde hecht aan vaste werktijden, hecht de ander juist waarde aan het feit dat de werkgever flexibel is wat betreft werktijden, bijvoorbeeld omdat de werknemer de kinderen naar school brengt. Waar de een het beste tot ontplooiing komt wanneer hij zelfstandig in een rustige omgeving aan de slag kan, komt de ander het beste tot zijn recht wanneer hij in een team kan samenwerken. Het doel van Hello Professionals is om goed te luisteren naar onze IT-specialist en te koppelen aan een bedrijf waar hij of zij het beste tot zijn recht komt en tot ontplooiing kan komen.

Werkomgeving

Hello Professionals gaat tot het uiterste om elke IT-professional te matchen bij een bedrijf die past, door op zoek te gaan naar een plek waar de werknemer zich op zijn plek voelt. Om te bepalen welk type cultuur het beste bij de werknemer past, stellen wij onder andere de volgende vragen:

 • Wat voor een omgeving vind je fijn om in te werken? (informeel/formeel)?
 • Wat voor type organisatie vind je fijn om in te werken? (commercieel/zorg/overheid)?
 • Wat voor sfeer vind je fijn om in te werken?
 • In wat voor team wil je werken (klein of groot team)?
 • Wat voor type manager vind je fijn om onder te werken?
 • Hoe wil je het liefst worden aangestuurd?

Andersom geldt ook: voor elke IT-vacature gaan we tot het uiterste om dé IT-expert te vinden die het beste tot zijn recht komt binnen jouw bedrijf of organisatie, zodat er een duurzame en langdurige arbeidsrelatie ontstaat.