Erik

Projectmanagement
IT-expert Erik ICT detachering

IT-expert: Erik

Functiegebieden: IT Organisatie, ITIL Service Management, IT-infrastructuur, IT-beheer (technisch, applicatief en functioneel) en System development en Implementatie.

Ervaring: 30 jaar

Contact: 085 303 4640

IT-expert profiel

Reeds 21 jaar ben ik actief als freelance adviseur, lijn- interim-, programma- en project manager. Daarnaast heb ik reeds 29 jaar ervaring in de IT. Ik heb veel ervaring opgedaan met zaken als IT Organisatie, ITIL Service Management, IT-infrastructuur, IT-beheer (technisch, applicatie en functioneel) en System development en Implementatie. Ik was werkzaam bij de (semi-) overheid, in de financiële wereld en in de energiesector.

Daarnaast ben ik bijzonder goed thuis in de methodieken ITIL, Prince-2, MSP, Agile, ASL, BiSL, TMAP, RBAC, OTAP, Waterval en Scrum. Tevens ben ik in staat deze methodieken efficiënt en effectief toe te passen, afgestemd op de specifieke situatie bij de klant.

Daarnaast ben ik er te allen tijde op uit de immer aanwezige brug tussen IT en Business te verkorten en te versterken.

Opdrachten

Vrijwel al mijn opdrachten staan direct of indirect in het teken van de IT organisatie. In het algemeen en IT Servicemanagement (ITIL) in het bijzonder. Twee projecten die zeer succesvol waren:

Mijn opdracht bij het CAK te Den Haag (2011-2012) stond volledig in het teken van de inrichting van Service Management. Met name Service Level, Config, Incident, Problem en Change Management. Voor het geheel werden taken, bevoegdheden, en verantwoordelijkheden vastgelegd, alsmede procesbeschrijvingen, handboeken en zaken als acceptatiecriteria voor inbeheername. Ter ondersteuning van het geheel richtte ik Topdesk tailormade in voor het CAK. Tevens vervulde ik de rol van Service Manager a.i..

De opdrachtgever: Uyttenbroek heeft een bijzondere aanpak. Zijn ITIL Handboeken, bijproduct van al zijn werkzaamheden bij ons, worden na 4 jaar nog ongewijzigd door al onze mensen gebruikt…. “.

Bij ING Investment Management te Den Haag (2007) realiseerde ik Role Based Access Control (RBAC) voor de gehele organisatie (800 medewerkers). De huidige situatie werd in kaart gebracht. Per afdeling werden rollen vastgesteld waaraan alle benodigde IT-autorisaties werden gekoppeld en het geheel werd door mij en mijn team geïmplementeerd. Dit onder andere door de invoering van de IBM Tivoli Identity Manager. Het project was zeer succesvol. Niet alleen waren alle lijnmanagers bijzonder tevreden over de enorme vereenvoudiging van het proces. Ook werd er een besparing op de licenties gerealiseerd van ruim 1 miljoen euro (waarvan de helft jaarlijks).

Benadering

In al mijn projecten kies ik altijd voor de “geen halve maatregelen” benadering. Ik plan mijn werkzaamheden en projecten op een nauwkeurige, structurele en inventieve wijze, doch nooit tot op te klein detail. Ik geef er de voorkeur aan de “grote puzzel” eerst sterk te vereenvoudigen. Dit om vervolgens zeer gestaag een solide plan voor het geheel neer te zetten. Eenmaal op weg weet ik mensen te motiveren, voor mij te winnen. Hierdoor zet ik een structureel en robuust eindresultaat neer. Dit binnen de gestelde termijnen en budgetten. Aan dat eindresultaat draag ik zelf altijd graag een constructieve bijdrage. Ik beweeg me gemakkelijk op directieniveau (ook in politiek-sensitieve omgevingen) doch ook op operationeel niveau. Mede door mijn sterke informatica-basis en het regelmatig bijhouden van de IT-technologische ontwikkelingen.

Ik zie het belang van zaken als BI, Robotics en Big Data. Doch ben van mening dat die zaken alleen kunnen landen op een solide basis, op een Basis Op Orde. Voor de realisatie van zo’n basis ben ik beschikbaar!

Kennis van:

 • ITIL
 • Prince-2
 • MSP
 • Agile
 • ASL
 • BiSL
 • TMAP,
 • RBAC
 • OTAP
 • Waterval
 • Scrum

Hello Professionals

Meer IT-experts

Neem direct contact op

Meld je aan en we nemen contact met je op voor meer informatie.