NEN 4400 certificering voor Hello Professionals

Klanten van Hello Professionals krijgen extra zekerheid door onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk (NEN 4400 certificering)

Hello Professionals, IT-partner met meer dan 20 jaar ervaring in het samenbrengen van IT-professionals en opdrachtgevers, heeft de NEN 4400 certificering behaald. Stichting Normering Arbeid (SNA) heeft de NEN 4400 certificering uitgereikt. De NEN 4400 certificering is een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en voor (onder)aannemers van werk. De Stichting Normering Arbeid stelt strenge eisen met betrekking tot de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Door middel van deze certificering zijn de klanten van Hello Professionals beschermd tegen inleners- en ketenaansprakelijkheid. Ook worden de klanten van Hello Professionals met de certificering beschermt tegen hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken of van wie de identiteit niet of onjuist is vastgelegd.

De certificering

De certificering verzekert dat Hello Professionals haar administratie op orde heeft en ook op tijd voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting afdraagt. Tevens garandeert de NEN 4400 certificeren dat de medewerkers van Hello Professionals gewettigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten. Om de NEN 4400 certificering te ontvangen heeft de Stichting Normering Arbeid delen van de financiële administratie, loonadministratie en de personeelsadministratie gecontroleerd.

Maarten Cobelens, Algemeen Directeur van Hello Professionals over de certificering: “Steeds vaker stellen onze klanten terecht hogere kwaliteitseisen aan onze dienstverlening. Om de klanten zekerheid te geven dat zij met een betrouwbare partij werken en om uiting te geven aan ons kwaliteitsbewustzijn, vonden wij het zeer belangrijk om deze certificeren te behalen. Dit is een reden waarom wij besloten om te gaan voor een audit, van de Stichting Normering Arbeid. Door deze certificering krijgen onze klanten een extra garantie. Hierdoor weten zij dat zij zaken doen met een betrouwbare partij. Een partij die zorg draagt voor kwalitatief hoge dienstverlening en een die staat voor goed werkgeverschap. Tevens zijn wij er van overtuigd dat getalenteerde mensen eerder kiezen voor een gecertificeerde werkgever.”